.
MARRIOTT + KEIO PLAZA
سرویس B.B

9 شب اقامت دوتخت 59,900,000 ریال و 3,850 يورو

9 شب اقامت یک تخت 59,900,000 ریال و 6,150 يورو

9 شب اقامت سرویس اضافه 59,900,000 ریال و 3,850 يورو

اطلاعات بیشتر
درباره تور

این تور از 11 , خرداد , 1397 تا 14 , شهریور , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 8 شب 9 شب 10 شب

خدمات تور